Prawo do rezygnacji

 • Prawo do rezygnacji na Recharge.com


  Zgodnie z prawem konsumenckim, jesteśmy zobowiązani do poinformowania o prawie do rezygnacji z produktów lub usług zakupionych przez Internet. W momencie zakupu kodu przez platformę Recharge.com przystępuje ona do realizacji umowy zakupu przed upłynięciem okresu rezygnacji. Wraz z rozpoczęciem realizacji umowy zakupu użytkownik traci prawo do rezygnacji z towaru. Jest to również wyraźnie określone przed uregulowaniem opłaty za kod online. Jeśli w przyszłości będzie sprzedawany produkt innego charakteru, automatycznie będzie obowiązywało prawo do rezygnacji. Wtedy nie będziemy prosić o zrzeczenie się prawa do rezygnacji.

 • Obowiązywanie prawa do rezygnacji


  Jeśli obowiązuje prawo do rezygnacji, użytkownik ma prawo zrezygnować z umowy zakupu z Recharge.com w ciągu 14 dni od zawarcia umowy, bez podania żadnej przyczyny. Aby skorzystać z prawa do rezygnacji, należy skontaktować się z nami, przekazując wyraźne oświadczenie (np. pocztą, faksem lub przez wiadomość e-mail) dotyczące decyzji rezygnacji z umowy zakupu. Można skorzystać z załączonego wzorcowego formularza rezygnacji zamieszczonego poniżej, jednak nie jest to konieczne. W celu zachowania okresu anulowania wystarczy przesłać powiadomienie o chęci skorzystania z prawa do rezygnacji przed zakończeniem okresu rezygnacji. W przypadku rezygnacji z umowy w okresie rezygnacji zwrócimy koszty niezwłocznie oraz najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o rezygnacji. W celu zwrotu kosztów skorzystamy z tej samej metody płatności, co podczas oryginalnej transakcji, chyba ze ustalono inaczej z użytkownikiem. Nie naliczymy opłat za zwrot płatności.

 • Wzorcowy formularz rezygnacji


  W razie chęci anulowania umowy prosimy o wypełnienie i odesłanie niniejszego formularza:

  Na adres: Top Up B.V., Kerkenbos 1301, 6546 BG Nijmegen, Holandia, e-mail: help@cs.recharge.com.

  Ja / my (*) niniejszym rezygnuję(-emy) z umowy zawartej przeze mnie / nas (*) dotyczącej zakupu poniższych towarów (*) / świadczenia poniższych usług (*):

  Zamówienie z dnia (*) / otrzymano dnia (*):

  Imię i nazwisko klienta(-ów):

  Adres klienta(-ów):

  Podpis klienta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w wersji papierowej):

  Data:

  --

  (*) Usunąć właściwe.

  Należy pamiętać, że w przypadku wielu produktów dostępnych na naszej stronie internetowej nie obowiązuje prawny 14-dniowy okres na zastanowienie się. Jak wyjaśniono w naszychWarunkach ogólnych, poprosimy o zgodę na zrzeczenie się prawa do rezygnacji z tych produktów, ponieważ można z nich skorzystać niezwłocznie.

Szybki, prosty, i bezpieczny

Fast-delivery

Natychmiastowa dostawa drogą elektroniczną

Twój kod jest gotowy do użycia w zaledwie kilka sekund.

Trusted

Miliony zadowolonych klientów

Ponad 5 milionów zadowolonych użytkowników: przekonaj się sam czytając ich recenzje na TrustPilot.

secure

Bezpieczństwo płatności

Złóż zamówienie natychmiastowo, używając swojej preferowanej metody płatności.