Privacy Policy


Privacybeleid

Deze website is eigendom van Creative Group, een bedrijf dat privacy hoog in het vaandel heeft staan. Daarom willen we via deze verklaring duidelijk maken waarom we uw persoonsgegevens nodig hebben en u te informeren welke opties u heeft om uw gegevens te beheren.

Waarom verzamelen we uw gegevens?
Wij verzamelen uw gegevens omdat wij deze ofwel nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van uw aankoopovereenkomst ofwel voor het verbeteren van onze website en het bestrijden van fraude. Daarnaast gebruiken we, maar alleen met uw goedvinden, uw gegevens om mailings te versturen.

Voor het aangaan van een aankoopovereenkomst maken wij gebruik van een geautomatiseerd systeem ter voorkoming van fraude.

Duur van de gegevensopslag
Wij bewaren uw gegevens alleen zolang het nodig is voor het leveren van onze diensten, tenzij we wettelijk verplicht zijn om de gegevens langer te bewaren.

Verstrekking van gegevens aan derden
Om uw aankoop te kunnen verwerken is het nodig om uw persoonsgegevens te delen met betalingsinstanties, leveranciers/providers en fraudedetectiebedrijven. Daarnaast worden gegevens verzameld voor analytische doeleinden en gedeeld met partijen die zich hiermee bezig houden. Zij mogen deze gegevens alleen gebruiken ter voldoening van de desbetreffende diensten. Wij zullen uw gegevens nooit aan partijen verkopen.

In een enkel geval komt het voor dat we persoonsgegevens doorgeven aan bedrijven in landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zullen we altijd zorgdragen voor een optimale veiligheid van uw persoonsgegevens door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie te vereisen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Onze websites maken gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Functionele cookies hebben we nodig om de website naar behoren te laten werken en uw aankopen te kunnen realiseren. De overige cookies plaatsen we om u op maat gemaakte webpagina’s te kunnen aanbieden. Deze cookies worden geplaatst door externe partijen.

Uw rechten
U heeft het wettelijke recht om ons te vragen om inzage, rectificatie of wissing van alle persoonsgegevens die wij over u opgeslagen hebben, alsmede het recht de verwerking te beperken en om uw gegevens in een machineleesbaar formaat overgedragen te krijgen. In deze gevallen dient uw vraag vergezeld te gaan met een kopie van uw identiteitsbewijs of paspoort, waarvan u de foto, het paspoortnummer, de strook met nummers onderaan het paspoort, en het burgerservicenummer (BSN) afdekt.

En vanzelfsprekend heeft u het recht wanneer verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw goedkeuring, om deze goedkeuring in te trekken, waarna wij verdere verwerking direct zullen staken.

Officiële verzoeken kunt u het beste sturen naar datarequest@cg.nl tezamen met een kopie van uw identiteitsbewijs/paspoort, waarbij u in deze kopie pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart maakt…

Klachten?
Wanneer u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onjuist gebruiken of dat we uw vragen niet correct afhandelen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen en contactgegevens
Van tijd tot tijd kan het voor ons nodig zijn om dit beleid te wijzigen. Wij raden u aan om hier regelmatig terug te keren om te controleren of er wijzigingen zijn. Bij vragen over ons privacybeleid kunt u ons emailen op privacy@cg.nl of schrijven naar:

Creative Group
Kerkenbos 13-01
6546 BG Nijmegen
Nederland