• Shopping

Just Eat

Instant digital delivery

Certified reseller

Safe & secure payment

 • Apple Pay Artwork
 • Blik
 • Dotpay
 • PayPal icon
 • Visa new vibrant blue
 • Mastercard icon

Just Eat

About Pyszne.pl


Give the gift of tasty food to the ones you love. Whether it’s for a birthday, a quick thank you, or just because you fancy it, buy them a Pyszne.pl gift card so they can get their favourite food delivered to their door.

 

We’re on a mission to deliver joy, every day, to everyone. In Poland, we work with over 9500 restaurants, serving everything from pizza to sushi, burgers to burritos.

Frequently Asked Questions

 • How do I redeem my Pyszne.pl code?


  1. Head to Pyszne.pl and add your postcode.
  2. Select from thousands of great restaurants.
  3. Add something tasty to your basket, then continue to checkout.
  4. At the bottom of the screen click 'ADD VOUCHER' to add your gift card code to your order.
  5. When you checkout, the value of your gift card will be deducted from your order total
  6. And that’s it. Sit back, wait for the doorbell to ring and enjoy your food!
 • How can I contact the Pyszne.pl customer service?


  Visit to the Pyszne.pl website: https://www.pyszne.pl/obsluga-klienta

 • How long is my Pyszne.pl code valid for?


  Your Pyszne.pl code is valid for 1 year after purchase.

Terms & Conditions

Aby zakupić Kartę Podarunkową Pyszne.pl lnależy odwiedzić stronę giftcards-pyszne.pl/pl_pl/ i postępować zgodnie z instrukcjami. Karty podarunkowe można obecnie zrealizować wyłącznie na www.Pyszne.pl Sprzedaż kart podarunkowych Pyszne.pl jest zarządzana przez naszego partnera Epay - nazwę handlową EPAY LIMITED, Kingfisher House, 2 Woodbrook Crescent, Billericay, CM12 0EQ, założoną w 1999 roku i zarejestrowaną w Anglii 03695345. Nr VAT: 731194940. Karta Podarunkowa należy do Pyszne.pl, a kontakt z Pyszne.pl jest konieczny wyłącznie w przypadku problemów z Kartami Podarunkowymi lub w przypadku żądania zwrotu pieniędzy. Twoja Karta Podarunkowa będzie funkcjonować jako voucher Pyszne.pl, co oznacza: Kartę Podarunkową można wykorzystać, używając jej przy finalizacji zamówienia na www.Pyszne.pl lub w aplikacji mobilnej. Pozostałą część kwoty można zapłacić za pomocą jednej z dostępnych metod płatności online. Karta Podarunkowa może być używana wielokrotnie, aż do wyczerpania całej kwoty. Karty Podarunkowe nie mogą być używane w połączeniu z innymi rabatami lub promocjami oferowanymi lub reklamowanymi w określonym czasie. Karty Podarunkowe nie mogą być przekazywane, kopiowane, reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane bezpośrednio lub pośrednio w jakiejkolwiek formie. Do realizacji Karty Podarunkowej mogą mieć zastosowanie warunki obowiązujące w danej restauracji, takie jak minimalna wartość zamówienia. Zakupy kart podarunkowych podlegają 14-dniowemu okresowi zwrotu, licząc od daty otrzymania, po którym nie podlegają zwrotowi. Pyszne.pl nie będzie w stanie dokonać zwrotu pieniędzy za Karty Upominkowe, które zostały już częściowo lub w całości wykorzystane. Zwrócone Karty Podarunkowe zostaną anulowane, a Karta Podarunkowa zostanie uznana za nieważną. Zakupione Karty Podarunkowe nie podlegają wymianie, a po zakupie Karty Podarunkowej wartość kredytu na koncie nie podlega przeniesieniu. Karty Podarunkowe nie mogą być doładowywane. Karty Podarunkowe nie mogą być wykorzystane do zakupu innych Kart Podarunkowych Pyszne.pl. Karty Upominkowe nie mogą być doładowywane, odsprzedawane, przekazywane w celu uzyskania wartości lub wymieniane na gotówkę, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Niewykorzystanych Kart Podarunkowych nie można przekazywać na inną platformę Pyszne.pl. Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zakupu Karty Podarunkowej według własnego uznania i w takim przypadku dokonamy zwrotu pieniędzy za transakcję. Jeżeli uznamy, że w momencie zakupu lub z perspektywy czasu użytkownik w jakikolwiek sposób nadużywa Kart Podarunkowych lub sprzedaje je innym osobom, zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia Karty Podarunkowej i zamknięcia konta Pyszne.pl bez uprzedniego powiadomienia użytkownika. Pyszne.pl zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia osobom trzecim dystrybucji lub reklamy swoich Kart Podarunkowych, według własnego uznania. Pyszne.pl nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe sprzedawane lub dystrybuowane przez stronę trzecią, która nie została zatwierdzona przez Pyszne.pl. W żadnym wypadku Pyszne.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, wtórne, przykładowe, uboczne, szczególne lub karne, w tym również za utracone korzyści, nawet jeśli Pyszne.pl został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Karty Podarunkowe są ważne przez co najmniej 12 miesięcy od daty zakupu. W przypadku, gdy lokalne przepisy nakazują dłuższy termin ważności, a okres 12 miesięcy już upłynął, co uniemożliwia realizację Karty Podarunkowej, prosimy o kontakt z lokalnym działem obsługi klienta Pyszne.pl, który będzie w stanie udzielić pomocy. Każda niewykorzystana kwota na Karcie Podarunkowej będzie traktowana jako utrata przez Ciebie prawa do korzystania z Karty Podarunkowej, a niewykorzystane środki będą traktowane jako brak sprzedaży. Data ważności podana przy dostawie Karty Podarunkowej będzie akceptowalnym okresem granicznym dla zastosowania tej klauzuli. Jeśli wartość zakupu (w tym opłaty za obsługę i opłaty restauracyjne, jeśli dotyczy) jest mniejsza niż wartość Karty Podarunkowej, pozostała część środków na Karcie może zostać zrealizowana przy następnym zakupie. W przypadku anulowania zamówienia Pyszne.pl i użycia Karty Podarunkowej jako pełnej lub częściowej płatności, Karta Podarunkowa zostanie tymczasowo zablokowana i będzie można z niej ponownie skorzystać po upływie 24 godzin. Nie będzie możliwości wymiany pieniędzy za zwrócone lub anulowane zamówienia dokonane przy użyciu Karty Podarunkowej. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych warunków w dowolnym momencie. Ogólne zasady i warunki znajdujące się na Pyszne.pl będą miały zastosowanie do nabywania i korzystania z Kart Podarunkowych, a nabywając Kartę Podarunkową użytkownik jest również związany tymi ogólnymi zasadami i warunkami. Polityka prywatności Pyszne.pl znajdująca się na naszej stronie internetowej ma zastosowanie w zakresie, w jakim możemy gromadzić lub przetwarzać jakiekolwiek dane osobowe w związku z Kartami Podarunkowymi. Przy zakupie Karty Podarunkowej gwarantujesz nam, że jesteś odpowiednio upoważnionym odbiorcą Karty Podarunkowej i że używasz jej zgodnie z niniejszymi warunkami, legalnie, zgodnie z prawem i w dobrej wierze. Jeśli według naszego wyłącznego uznania uznamy, że Karta Podarunkowa jest używana z naruszeniem niniejszych warunków, niezgodnie z prawem, nielegalnie lub w złej wierze, możemy odrzucić lub unieważnić Kartę Podarunkową. Niniejsze warunki oraz wszelkie spory lub roszczenia (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) wynikające z niniejszych warunków lub z nimi związane podlegają przepisom prawa Polska i podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Polskie.

Recharge fast, safe & simple

Instant digital delivery
You’ll be able to use your digital credit within seconds.
Trusted by millions
We’re proud to have over 5 million customers worldwide and consistent Excellent ratings on TrustPilot.
Pay safely & securely
Order in seconds using your favourite payment method.